Profil wydawniczy

Wydawnictwo Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego w obszarze publikacji naukowych wydaje monografie naukowe i rozprawy habilitacyjne w formie elektronicznej (otwarty dostęp) oraz tradycyjnej (drukowanej). Teksty naukowe przyjmowane są w ramach naboru ciągłego.