Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt, Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji.

Anna Koseniuk Dominika Rubiś Agnieszka Fornal Angelika Podbielska Agnieszka Szumiec Anna Radko Grzegorz Smołucha Agata Piestrzyńska-Kajtoch Mariusz Kościelny Katarzyna Ropka-Molik Marian Kamyczek Katarzyna Kowalska Anna Kozubska-Sobocińska Wojciech Witarski Małgorzata Natonek-Wiśniewska Piotr Krzyścin Joanna Warzecha Magdalena Wojtaszek Maria Oczkowicz Przemysław Podstawski Sebastian Liszka Zdzisław Smorąg Piotr Gogol Monika Trzcińska Jolanta Opiela Jacek Jura Barbara Gajda Maria Skrzyszowska Marcin Samiec
Rok: 2020ISBN: 978-83-7607-329-3

Spis treści

Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt5

 1. Wstęp9
 2. Anna Koseniuk, Dominika Rubiś, Agnieszka Fornal, Angelika Podbielska, Agnieszka Szumiec, Anna Radko: Syntetyczne wprowadzenie do zagadnienia markerów genetycznych wykorzystywanych w kontroli rodowodów zwierząt10
 3. Dominika Rubiś, Anna Koseniuk, Agnieszka Szumiec, Grzegorz Smołucha, Agata Piestrzyńska-Kajtoch, Mariusz Kościelny, Anna Radko, Katarzyna Ropka-Molik: Kontrola pochodzenia bydła – ponad 50 lat doświadczenia, przeszłość, teraźniejszość i osiągnięcia15
 4. Anna Koseniuk, Agnieszka Szumiec, Angelika Podbielska, Dominika Rubiś, Anna Radko: Kontrola pochodzenia owiec – zarys historyczny i współczesność24
 5. Anna Koseniuk, Marian Kamyczek, Grzegorz Smołucha, Anna Radko: Pół wieku doświadczenia w kontroli pochodzenia u trzody chlewnej30
 6. Agnieszka Fornal, Katarzyna Kowalska, Agata Piestrzyńska-Kajtoch: Kontrola pochodzenia koni – historia i perspektywy34
 7. Angelika Podbielska, Anna Radko: Identyfikacja zwierząt towarzyszących i wolno żyjących39
 8. Anna Kozubska-Sobocińska, Katarzyna Kowalska, Wojciech Witarski: Wykorzystanie technik cytomolekularnych w nowoczesnej hodowlizwierząt47
 9. Małgorzata Natonek-Wiśniewska, Piotr Krzyścin: Identyfikacja gatunkowa – historia, teraźniejszość oraz nowewyzwania i możliwości53
 10. Joanna Warzecha, Magdalena Wojtaszek: Wykorzystanie mikromacierzy w ocenie wartości hodowlanej bydłamlecznego57
 11. Agata Piestrzyńska-Kajtoch, Grzegorz Smołucha: Trzęsawka owiec i genotypowanie genu PRNP63
 12. Maria Oczkowicz: Nutrigenomika zwierząt gospodarskich – narzędzie do opracowaniaprozdrowotnych zaleceń u zwierząt i ludzi69
 13. Grzegorz Smołucha, Anna Koseniuk, Wojciech Witarski: Proteomika jako narzędzie wspomagające hodowlę75
 14. Wojciech Witarski, Przemysław Podstawski, Sebastian Liszka: Hodowle komórkowe w badaniach podstawowych oraz aplikacyjnych82
 15. Najważniejsze osiągnięcia, publikacje, patenty i nagrody z ostatnich10 lat89

Zakład Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji93

 1. Zdzisław Smorąg: Badania nad rozrodem zwierząt gospodarskich w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym – rys historyczny97
 2. Piotr Gogol, Monika Trzcińska: Sztuczne unasienianie, konserwacja nasienia, regulacja płci i diagnostyka andrologiczna103
 3. Jolanta Opiela: Rozwój metod pozaustrojowej produkcji zarodków oraz hodowli in vitro komórek macierzystych112
 4. Jacek Jura: Transgeneza zwierząt; metody oraz wykorzystanie w hodowli i biomedycynie133
 5. Barbara Gajda: Kriokonserwacja oocytów i zarodków zwierząt140
 6. Maria Skrzyszowska, Marcin Samiec: Rozwój metod klonowania wybranych gatunków ssaków – możliwości ich wykorzystania w rolnictwie, biomedycynie oraz ochronie ginących ras i gatunków150