Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Bydła, Zakład Hodowli Owiec i Kóz.

Piotr Topolski Kacper Żukowski Grzegorz Skrzyński Piotr Wójcik Monika Skarwecka Agata Karpowicz Magdalena Jakiel Iwona Radkowska Bartosz Szymik Andrzej Kaczor Dorota Godyń Anna Majewska Aldona Kawęcka Jan Knapik Jacek Sikora Michał Puchała Marta Pasternak
Rok: 2020ISBN: 978-83-7607-341-5

Spis treści

Zakład Hodowli Bydła5

 1. Historia Zakładu Hodowli Bydła w Instytucie Zootechniki Państwowym Instytucie Badawczym7
 2. Piotr Topolski, Kacper Żukowski: Historia rozwoju metodyki oceny wartości hodowlanej bydła mlecznego w Instytucie Zootechniki PIB14
 3. Grzegorz Skrzyński, Piotr Wójcik: Prace nad użytkowością mieszańców mięsnych w Instytucie Zootechniki PIB oraz rozwój metodologii oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła ras mięsnych w Polsce26
 4. Monika Skarwecka, Piotr Topolski: Współpraca krajowa i międzynarodowa w zakresie rozwoju metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej bydła w IZ PIB40
 5. Piotr Wójcik, Agata Karpowicz: Ocena pokroju pierwiastek, krów, buhajów ras mlecznych i mięsnych w Polsce na tle badań Zakładu Hodowli Bydła IZ PIB51
 6. Kacper Żukowski, Piotr Topolski: Bioinformatyka w badaniach bydła mlecznego62
 7. Magdalena Jakiel, Iwona Radkowska, Grzegorz Skrzyński: Prace Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego nad doskonaleniem bydła simentalskiego w kraju71
 8. Iwona Radkowska, Bartosz Szymik: Jakość i właściwości prozdrowotne mleka i mięsa w kontekście badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki PIB83
 9. Andrzej Kaczor, Dorota Godyń: Zmieniające się wymogi warunków utrzymania bydła na przykładzie badań prowadzonych w Instytucie Zootechniki98

Zakład Hodowli Owiec i Kóz127

 1. Anna Majewska, Piotr Wójcik, Agata Karpowicz: Rola Instytutu Zootechniki PIB w ochronie rodzimych ras bydła110
 2. Aldona Kawęcka, Jan Knapik, Jacek Sikora: Rys historyczny Zakładu Hodowli Owiec i Kóz Instytutu Zootechniki PIB129
 3. Jan Knapik, Michał Puchała, Aldona Kawęcka: Ocena wartości hodowlanej i użytkowej owiec w Instytucie Zootechniki PIB144
 4. Aldona Kawęcka, Marta Pasternak, Jacek Sikora: Ochrona zasobów genetycznych owiec i kóz – działania prowadzone w Instytucie Zootechniki PIB159
 5. Aldona Kawęcka: Badania dotyczące użytkowania mlecznego owiec górskich oraz jakości mleka i produktów uzyskiwanych od owiec i kóz prowadzone w Instytucie Zootechniki PIB173
 6. Jan Knapik, Aldona Kawęcka: Użytkowanie mięsne owiec i jakość mięsa owczego w badaniach Instytutu Zootechniki PIB183
 7. Jacek Sikora: Problematyka hodowli kóz realizowana w Instytucie Zootechniki PIB198
 8. Jacek Sikora: Koza karpacka – historia i restytucja rasy, perspektywy hodowli208