Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Drobiu, Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza Instytutu Zootechniki PIB

Eugeniusz Herbut Katarzyna Połtowicz Józefa Krawczyk Jolanta Calik Ewa Sosnówka-Czajka Iwona Skomorucha Joanna Nowak Joanna Obrzut Paweł Bielański Dorota Kowalska Małgorzata Piórkowska Maciej Ligaszewski Przemysław Pol
Rok: 2020ISBN: 978-83-7607-353-8

Spis treści

Zakład Hodowli Drobiu5

 1. Eugeniusz Herbut, Katarzyna Połtowicz: Rys historyczny7
 2. Józefa Krawczyk, Jolanta Calik: Genetyka i bioróżnorodność drobiu17
 3. Ewa Sosnówka-Czajka, Iwona Skomorucha: Systemy utrzymania a produkcyjność i dobrostan drobiu38
 4. Iwona Skomorucha, Ewa Sosnówka-Czajka: Wpływ różnych technologii chowu na produkcyjność i dobrostan kurcząt brojlerów59
 5. Ewa Sosnówka-Czajka, Iwona Skomorucha: Stres termiczny i metody niwelowania jego negatywnych skutków w produkcji drobiarskiej71
 6. Józefa Krawczyk, Jolanta Calik, Ewa Sosnówka-Czajka, Katarzyna Połtowicz: Wpływ genotypu i systemu utrzymania na produkcyjność i jakość jaj kur ras rodzimych i mieszańców towarowych92
 7. Katarzyna Połtowicz, Joanna Nowak, Ewa Sosnówka-Czajka, Iwona Skomorucha: Czynniki kształtujące jakość mięsa drobiowego100
 8. Katarzyna Połtowicz, Józefa Krawczyk, Jolanta Calik, Joanna Obrzut, Ewa Sosnówka-Czajka, Iwona Skomorucha, Joanna Nowak: Wykorzystanie rodzimych ras drobiu w produkcji mięsa109

Zakład Hodowli Drobnego Inwentarza121

 1. Paweł Bielański: Rys historyczny - zwierzęta futerkowe125
 2. Dorota Kowalska: Aktualne badania i kierunki rozwoju - roślinożerne zwierzęta futerkowe142
 3. Małgorzata Piórkowska: Aktualne badania i kierunki rozwoju - mięsożerne zwierzęta futerkowe161
 4. Maciej Ligaszewski: Badania z zakresu ichtiologii, ochrony środowiska wodnego i rybactwa stawowego oraz doskonalenia polskich linii hodowlanych jedwabnika morwowego - historia i teraźniejszość181
 5. Maciej Ligaszewski, Przemysław Pol: Helikultura - produkcja lądowych, muszlowych ślimaków jadalnych z gatunku Cornu aspersum oraz związane z nią badania nad ochroną populacji naturalnych winniczka (Helix pomatia)195
 6. Przemysław Pol: Nowoczesne technologie w Zakładzie Hodowli Drobnego Inwentarza217