Kierunki i możliwości modyfikacji metod kriokonserwacji oraz oceny jakości nasienia knura

Monika Trzcińska Magdalena Bryła
Rok: 2020ISBN: 978-83-7607-337-8

Spis treści

 1. Wykaz skrótów5
 2. Wprowadzenie9
  1. Kriogenika9
  2. Wykorzystanie kriogeniki w zachowaniu bioróżnorodności zwierząt10
  3. Kriokonserwacja materiału biologicznego13
   1. Kriokonserwacja oocytów i zarodków świni14
   2. Kriokonserwacja nasienia knura17
  4. Technologia kriokonserwacji nasienia knura18
   1. Podstawowy skład rozcieńczalnika mrożeniowego nasienia knura20
  5. Ocena podstawowych parametrów jakości nasienia21
  6. Proces apoptozy24
   1. Zmiany apoptotyczne w gonadach i gametach męskich oraz wybrane metody oceny28
  7. System antyoksydacyjny w nasieniu32
  8. Związki antyoksydacyjne i osłaniające oraz nowe rozwiązania technologiczne w kriokonserwacji nasienia knura33
 3. Cel badań36
 4. Materiał i metody37
  1. Doświadczenie 1: Opracowanie składu rozcieńczalnika mrożeniowego w oparciu o dodatek wybranych antyoksydantów i związków osłaniających37
   1. Przygotowanie rozcieńczalników38
   2. Ocena jakości nasienia45
    1. Komputerowo wspomagana analiza nasienia (CASA) z wykorzystaniem analizatora45
    2. Ocena morfologii plemników46
    3. Ocena integralności akrosomu46
    4. Ocena zmian w przepuszczalności błony komórkowej plemnikówprzy zastosowaniu fluorochromu YO-PRO-1 i jodku propydyny47
    5. Identyfikacja reszt fosfatydyloseryny na powierzchni błony komórkowej plemników przy zastosowaniu aneksyny V-FITC i jodku propydyny47
    6. Ocena fragmentacji DNA plemników przy pomocy metody TUNEL47
    7. Ocena mitochondrialnego potencjału transbłonowego plemników48
  2. Doświadczenie 2: Ocena in vivo zdolności zapładniającej kriokonserwowanego nasienia knura48
   1. Synchronizacja cyklu płciowego loszek49
   2. Przygotowanie loszek do zabiegu domacicznej inseminacji49
 5. Analiza statystyczna53
 6. Wyniki53
  1. Doświadczenie 1: Opracowanie składu rozcieńczalnika mrożeniowego w oparciu o dodatek wybranych antyoksydantów i związków osłaniających53
   1. Ocena jakości nasienia świeżego53
   2. Ocena jakości nasienia kriokonserwowanego z dodatkiem wybranych antyoksydantów oraz substancji osłaniających błony komórkowe plemników55
  2. Doświadczenie 2: Ocena in vivo zdolności zapładniającej kriokonserwowanego nasienia knura60
   1. Selekcja rozcieńczalników mrożeniowych60
   2. Ocena kriokonserwowanego nasienia użytego do inseminacji loszek61
   3. Skuteczność unasieniania loszek nasieniem kriokonserwowa-nym w zmodyfikowanych rozcieńczalnikach61
 7. Omówienie wyników64
 8. Wnioski67