Chów i hodowla Zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat - problemy i wyzwania. Od technologii do ekologii. Zakład Systemów i Środowiska Produkcji IZ PIB.

Kamila Musiał Anna Szumiec Jacek Walczak Elżbieta Sowula-Skrzyńska Anna Borecka Joanna Pawłowska Wojciech Krawczyk
Rok: 2020ISBN: 978-83-7607-377-4

Spis treści

 1. Wprowadzenie5
 2. Metodyczne aspekty opracowania6
 3. Rys historyczny Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji na przestrzeni 70 lat istnienia Instytutu Zootechniki8
  1. Struktura organizacyjna w ujęciu chronologicznym8
  2. Sylwetki kierowników zakładów oraz samodzielnych pracowników naukowych w strukturach organizacyjnych poprzedzających Zakład Systemów i Środowiska Produkcji10
   1. Kierownicy w dawnych strukturach Instytutu Zootechniki10
   2. Samodzielni pracownicy naukowi30
 4. Problematyka naukowa podejmowana w wybranych strukturach organizacyjnych w XX w.43
  1. Technologia produkcji zwierzęcej43
  2. Ekonomika produkcji zwierzęcej78
 5. Osiągnięcia w ramach zagadnień dotyczących technologii oraz ekonomiki produkcji zwierzęcej na początku XXI w.87
  1. Technologia produkcji zwierzęcej87
  2. Ekonomika produkcji zwierzęcej93
 6. Działalność naukowo-badawcza Zakładu Systemów i Środowiska Produkcji w latach 2017–2020106
 7. Działalność szkoleniowa, upowszechnieniowa i wdrożeniowa128
  1. Prace szkoleniowe i upowszechnieniowe128
  2. Działalność wdrożeniowa oraz uzyskane patenty po 2000 r.136
 8. Perspektywy rozwoju w trzeciej dekadzie XXI w.142
 9. Piśmiennictwo151