Chów i hodowla zwierząt gospodarskich na przestrzeni 70 lat – problemy i wyzwania. Zakład Hodowli Trzody Chlewnej, Zakład Hodowli Koni.

Robert Eckert Grzegorz Żak Mirosław Tyra Aurelia Mucha Magdalena Szyndler-Nędza Marian Kamyczek Kacper Żukowski Iwona Tomczyk-Wrona Agnieszka Chełmińska
Rok: 2020ISBN: 978-83-7607-349-1

Spis treści

Zakład Hodowli Trzody Chlewnej5

 1. Robert Eckert, Grzegorz Żak, Mirosław Tyra: Zakład Hodowli Trzody Chlewnej – historia i teraźniejszość7
 2. Grzegorz Żak, Mirosław Tyra: Rozwój metod oceny wartości użytkowej i hodowlanej świń14
 3. Aurelia Mucha, Magdalena Szyndler-Nędza: Użytkowość rozpłodowa loch25
 4. Mirosław Tyra, Grzegorz Żak: Stacje Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej (SKURTCh) – od powstania do dnia dzisiejszego na tle zmieniającej się metodologii oceny i uzyskiwanych wyników32
 5. Marian Kamyczek: Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice – Centralny Ośrodek Hybrydyzacji Trzody Chlewnej54
 6. Magdalena Szyndler-Nędza, Aurelia Mucha: Rasy rodzime świń63
 7. Kacper Żukowski: Transkryptomika świń w Instytucie Zootechniki PIB72
 8. Robert Eckert, Mirosław Tyra, Grzegorz Żak, Magdalena Szyndler-Nędza, Aurelia Mucha: Prace naukowo-badawcze realizowane w Zakłazie Hodowli Trzody Chlewnej81

Zakład Hodowli Koni115

 1. Iwona Tomczyk-Wrona: Historia działalności oraz osiągnięcia w zakresie chowu i hodowli koni na przestrzeni 70 lat istnienia Instytutu Zootechniki117
 2. Iwona Tomczyk-Wrona: Tematyka badawcza realizowana w Instytucie Zootechniki dotycząca gatunku – konie128
 3. Agnieszka Chełmińska, Iwona Tomczyk-Wrona: Ochrona zasobów genetycznych lokalnych ras koni153